İktidarın seçim oyunları başladı: CHP ve GÜZEL Parti itiraz etti

Posted by

Gazetemiz muharriri Barış Pehlivan, “CHP ve DÜZGÜN Parti’nin itirazı var” başlıklı bugünkü yazısında, kura çekilerek yapılan seçim heyeti üyesi atamalarına dikkat çekti.

Seçim şuralarında misyon alınması istenmeyen yargıçların Hakim ve Savcılar Heyeti tarafından sürüldüğünü, kalan yargıçlar ortasından da kura çekilerek yüzlerce seçim şurası üyesi belirlendiğini belirten Pehlivan, Bakırköy’de yapılan seçim şurası kurasına yapılan itirazı köşesine taşıdı.

İlgili kurada torbaya kimlerin isminin konulduğuna dair CHP ve DÜZGÜN Parti tarafından Adalet Komitesi’ne sunulan dilekçeye cevap dahi verilmediğini belirten Pehlivan, bunun üzerine kuranın resmi tutanağına muhalefet şerhi konulduğunu aktardı.

Muhalefet şerhine mevzu itiraz notu şöyle:

“Ad çekme sürecinde kullanılan listede yer alan isimlerin, 298 sayılı yasanın 15. ve 18. hususlarında belirtilen nitelikleri taşıyıp / taşımadığı, tarafımızca bilinmemektedir. Bu haliyle, yapılan isim çekme sürecinin yasaya uygun yapılıp / yapılmadığının da tarafımızca denetlenmesi mümkün değildir. Listenin tarafımıza verilmemesi nedeniyle, yapılan isim çekme sürecinin yasaya uygun yapılıp / yapılmadığını denetleme imkânımız ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenlerle; isim çekme sürecine temel listelerin tarafımıza verilmemesi sürecine, isim çekme sürecinde kullanılan listeye, isim çekme sürecinden evvelki tüm süreçlere ve disiplin cezası almış yargıçların listede olmaması gerektiğinden şayet kuraya katılmış olanlar ortasında disiplin cezası almış hâkim var ise bu konuya ayrıyeten ve açıkça itiraz ediyoruz.” 

Pehlivan, “Biliyorum ki emsal itirazlar öbür yerlerde de yapıldı. Kuradan çıkan yargıçlar seçim günü kritik bir misyon üstlenecek. Yılmadan fikri takip yapacağız” sözünü kullandı.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.