Vakıf ve derneklere yapılan para transferi dudak uçuklattı

Posted by

İktidarın vakıf ve derneklere 2012 – 2021 yılları ortasında devlet bütçesinden verdiği dayanağın toplam ölçüsü 7 milyar lirayı aştı.

SÖZCÜ’nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet Raporları’ndan yaptığı hesaplamaya nazaran, son 10 yılda iktidar, merkezi idare kapsamındaki kuruluşlar aracılığıyla vakıf ve derneklere toplam 7 milyar 253 milyon lira para transferi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, maddi yardım alan vakıf ve derneklerin isimleri ya da faaliyet alanlarına dair ayrıntı verilmedi. Bu kuruluşlara, merkezi idareye bağlı bakanlıklar, taşra teşkilatları, üniversiteler ve başka özel bütçeli yönetimler yardım yaptı.

Vakıf ve derneklerle en fazla yardımın Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı görüldü.  Geçmiş yıllarda ENSAR ve TÜRGEV ile bakanlık ortasında yapılan protokoller tartışma konusu olmuştu.

Verilere nazaran, vakıf ve derneklere 2012 yılında 381 milyon, 2013’te 590 milyon, 2014’te 628 milyon, 2015’te 874 milyon, 2016’da 581 milyon, 2017’de 581 milyon, 2018’de 818 milyon, 2019’de 841 milyon, 2020’de 969 milyon, 2021 yılında ise 865 milyon lira cari transfer gerçekleştirildi.

Cari transfer, “cari yıl içinde kullanıma sunulan, yararı bir yıl içinde tüketilen ve karşılığı olmayan harcamalar” olarak tanımlanıyor.

Kamu yönetimlerince dernek ve vakıflara yapılacak yardım Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Gibisi Teşekküllere Genel İdare Kapsamındaki Kamu Yönetimlerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiş durumda.

Söz konusu yönetmelikle yer alan düzenlemelere nazaran;

Kamu kuruluşlarının vakıf ve derneklere yardım yapılabilmesi için;

* Yardımlarda kamu faydası gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun gereksinim ve problemlerine tahlil sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

* Vakıf ve derneğin, yardımı yapacak yönetimin vazife alanına giren hususlarda faaliyet göstermesi,

* Vakıf yahut dernek ile yardım yapacak yönetim ortasında protokol yapılması gerekiyor.

Yardımın ölçüsünün belirlenmesi ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, başka yönetimlerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılıyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.