Airbnb yasası mağdurları düzenleme istiyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kanun yürürlüğe girdi ama uygulama için yeni düzenleme taleplerini de beraberinde getirdi. Önceki akşam yasa kapsamına giren işletme sahipleri ve yöneticileri İstanbul’da biraraya gelirken taleplerini dile getirmek için Meclis’e gideceklerini açıkladılar.

Toplantıya katılanlar turizmin yoğun olduğu bölgelerde ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını belirterek, yasada engelleme değil, düzenleme istediklerini ifade etti. Taleplerini dile getirmek, seslerini duyurabilmek için Meclis’e gittiklerini kaydeden Turizm Konut Birliği Derneği Başkanı Cevat Ölmez, “Bu işi yapan binlerce insan, kanunun yürürlüğe girmesi ile işlerini kaybetme endişesi yaşadı. Turizm bölgelerini kalkındırmak ve güzelleştirmek için yıllarca çaba sarf eden insanlar, bu yasa ile mağdur oldular.

Bu konuda engelleme değil, düzenleme istiyoruz. Yürürlükteki maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Şu an öncelikli talebimiz yürütmenin yıl sonuna kadar durdurulması” dedi. Alt kiralama hakkının tamamen ortadan kaldırıldığını belirten Ölmez, üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için izin belgesi verildiğini kaydetti. İstanbul’da genelinde yaklaşık 50 bin kişinin bu yolla istihdam edildiğine işaret eden Ölmez, “Türkiye genelinde 250 bin kişi bu işi yapıyor.

Bizim yanımızda çalışan insanlarla ve aileleriyle birlikte bu sayı daha da artıyor. Türkiye’de de kurallar konulsun. Biz bu işi 10 yıl önce girdik ve şu ana kadar yatırımlar yaptık. Biz bu yatırımlarımızı her sene yapıyoruz ve çevremizi değiştiriyoruz. Kiraladığımız binaları temizliyoruz ve insanlara iş veriyoruz. Bizim olduğumuz bölgede yeni yatırımcılar geliyor ve farklı farklı iş kolları geliyor” şeklinde konuştu.

Mağdurların öneri ve talepleri

1- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ülke genelinde tüm konut sahiplerine şartların yerine getirilmesi yönünden en azından yıl sonuna kadar geçiş süresi verilmesi.

2 – Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25 oranının turistik bölgeler göz önünde bulundurularak, tamamen kaldırılması ya da belirtilen oranın makul bir seviyeye düşürülmesi.

2- Tapuda konut ibaresi geçmeyen müstakil yapılara, yazılı beyan üzerine 31/12/2024 tarihine kadar geçici izin belgesi verilmesi.

3- Borçlar Kanunu genel hükümleri gereği tanınmış olan alt kiralama hakkının bu kanun ile tamamen kaldırılma yoluna gidilmiş olması sonucunda oluşan mağduriyetlerin de makul bir şekilde çözüme kavuşturulması.

4- Yine izin belgesinin alınması için kat maliklerinin oybirliği kararının aranması şartının da bölgesel dinamiklerin de göz önünde bulundurularak, oy çokluğunun aranması.

6- Tüm bu belirtmiş olduğumuz hususların konut işletmecilerinin faaliyet göstermeye başladıkları tarihin dikkate alınması ve kazanılmış olan haklarının korunması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx